Water in het Brialmontpark.

Park Brialmont fase 2

Eén grote groene long in het district Berchem

Het masterplan Park Brialmont is de toekomstvisie voor de ontwikkeling van de gebieden De Villegas, Wolvenberg en Brilschans. De stad Antwerpen en het district Berchem willen er één grote 'groene long' van maken als onderdeel van de Groene Singel. Zo wordt het mogelijk om binnen- en buitenstad (Berchem binnen en buiten de Ring), die nu doorsneden worden door infrastructuur, met elkaar te verbinden tot één Park Brialmont van 42 hectare.

De vorige deelprojecten van het park, natuurpark Wolvenberg en Entree Grotesteenweg, werden in het voorjaar van 2020 opengesteld voor het publiek. Fase 2 omvat de resterende deelzones van Wolvenberg en het Brilschanspark. Met de goedkeuring van de projectdefinitie van fase 2 is de ontwerpopdracht en de timing voor de verdere realisatie van Park Brialmont vastgelegd.

Waarom dit project?

Het projectgebied Park Brialmont maakt deel uit van het Ringpark Groene Vesten. Ringpark Groene Vesten is zo’n 450 voetbalvelden groot en loopt langs weerskanten van de Ring van het Zuid tot aan de grens van Borgerhout met Deurne. Het Ringpark maakt van die zone langs de Ring een groene plek voor de buurt en de stad.

Het verdere ontwerp van Park Brialmont fase 2 en later tijdens de uitvoering, zal opgenomen worden binnen het Ringpark Groene Vesten. Zo fase 2 van Park Brialmont op een ideale manier aansluiten op het ontwerp van het Ringpark Groene Vesten en omgekeerd.

Projectcontour voor fase 2 van Park Brialmont Cluster
Projectcontour voor fase 2 van Park Brialmont

Wat gebeurt er?

Schetsontwerp Brilschanspark

Het schetsontwerp stelt een vernieuwd padennetwerk voor. Er wordt zo veel mogelijk ingezet op parkpaden in halfverharding. Het hoofdpad verbindt de belangrijkste verblijfsplekken langs de vijver. Voor het doorgaande fietsverkeer worden wel paden aangelegd in verharding als comfortabele verbindingen tussen de belangrijkste fietsroutes.

Het ontwerp houdt rekening met het historische reliëf van de Brialmontvesting en de waardevolle natuur in het park. Het plan stelt voor het groenbeheer en het parkgebruik beter op elkaar af te stemmen, bijvoorbeeld door extensief te maaien in de luwe parkzones waardoor de natuurwaarde verhoogd kan worden.

Specifieke plekjes in het park

Verblijfsplekken aan het water

Net zoals aan de kop van de vijver ter hoogte van de Entree Grotesteenweg worden de koppen ter hoogte van de Entree Henri Prost en de Berchembrug ingericht als verblijfsplekken aan het water. De plek ter hoogte van de Entree Henri Prost is gebaseerd op het historische profiel van de Brialmontomwalling. De ruimte ter hoogte van de Berchembrug is ontworpen als een picknickweide gekoppeld aan een U-vormige bomenweide met een vlonder aan het water. In de picknickweide wordt een standplaats voorzien voor een foodtruck.

Entree Henri Prost

De inkom aan de kruising tussen Henri Prostlaan en Marcel Auburtinlaan ligt in het verlengde van de Stanislas Leclefstraat. Deze dubbele, symmetrische toegang, rondom een waardevolle bomengroep, komt uit op een verblijfsplek aan het water en takt aan op het hoofdpad over het glacis.

Glacis

Het glacis, de dijkvormige structuur rondom de gracht, is nog duidelijk aanwezig in het Brilschanspark en is typisch voor het militaire reliëf van de Brialmontvesting. Het schetsontwerp wil het glacis dan ook in ere herstellen. Waar het onderbroken wordt door een pad en aan de hoofdingangen zal het glacis geaccentueerd worden met een helling of muurtje, net zoals aan de Entree Grotesteenweg.

Eventzone

Op het glacis langs de Marcel Auburtinlaan voorziet het schetsontwerp in een uitgeruste eventzone voor lokale evenementen zoals Bar Brilschans. Het ontwerp houdt rekening met de tijdelijke opbouw van podia, foodtrucks en andere standen langs de straatkant. Dit uiteraard met respect voor de natuur en de buurt.

Schans

Centraal in het Brilschanspark ligt de schans, momenteel een open plek waar de sporen van de voormalige militaire vesting bijna volledig uitgewist zijn. Het schetsontwerp wil de structuur van de militaire vestiging opnieuw verbeelden met hellingen in gras om zo de erfgoedwaarde van Park Brialmont onder de aandacht te brengen. De schans vormt het luwe hart van het Brilschanspark met aandacht voor rust en natuur, in het bijzonder de waardevolle graslanden van Natuurpunt. Het wordt een plek voor de ontdekkers, waar natuur en erfgoed samenkomen.
 

Schetsontwerp natuurgebied Wolvenberg

Het natuurgebied Wolvenberg, het enige natuurgebied binnen de Antwerpse Ring, staat voor grote uitdagingen. Verbossing door veelal (invasieve) uitheemse soorten, verlanding van de poelen en betreding buiten de reguliere paden vormen een bedreiging voor de natuurwaarde van het gebied. Samen met Natuurpunt zal de stad de komende maanden onderzoeken welke beheer- en inrichtingsmaatregelen de komende twee decennia nodig zijn om de biodiversiteit van het gebied te behouden en te verbeteren. In het schetsontwerp is ook een zone aangeduid voor het Natuurhuis Brialmont.

Timing

Het ontwerpproces loopt van het najaar van 2020 tot het voorjaar van 2022. De werken zullen plaatsvinden in 2023.

Wie werkt eraan mee?

Park Brialmont en het Ringpark Groene Vesten hebben, zowel tijdens de ontwerp- als later tijdens de werffases, een grote nood aan afstemming op elkaar. Daarom is CLUSTER, dat het masterplan Park Brialmont heeft opgemaakt, mee opgenomen in het ontwerpteam van het Ringpark Groene Vesten (BUUR-Latz-Greisch-SWP, in samenwerking met Antea en Levuur).

Welkom!

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die websites op je computer of mobiele toestel opslaan. Ze worden gebruikt om websites beter te laten functioneren, om de gebruikerservaring te verbeteren en/of om gericht advertenties te tonen.

Wanneer u onze website gebruikt, plaatsen wij de cookies die u terugvindt onder de tab 'cookie-instellingen' in de footer. Wilt u genieten van een optimale ervaring? Dan kan u best alle cookies inschakelen.

U kan uw persoonlijke voorkeuren instellen en zo bepalen welke informatie u met stad Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Deze website bewaart de door u ingestelde cookievoorkeuren. U kan ze altijd opnieuw aanpassen via 'cookie-instellingen' in de footer. Meer weten? Check de info over cookies in onze privacy- en gebruiksvoorwaarden.