Water in het Brialmontpark.

Park Brialmont fase 2

Eén grote groene long in het district Berchem

Het masterplan Park Brialmont is de toekomstvisie voor de ontwikkeling van de gebieden De Villegas, Wolvenberg en Brilschans. De stad Antwerpen en het district Berchem willen er één grote 'groene long' van maken als onderdeel van de Groene Singel. Zo wordt het mogelijk om binnen- en buitenstad (Berchem binnen en buiten de Ring), die nu doorsneden worden door infrastructuur, met elkaar te verbinden tot één Park Brialmont van 42 hectare.

De vorige deelprojecten van het park, natuurpark Wolvenberg en Entree Grotesteenweg, werden in het voorjaar van 2020 opengesteld voor het publiek. Fase 2 omvat de resterende deelzones van Wolvenberg en het Brilschanspark. Met de goedkeuring van de projectdefinitie van fase 2 is de ontwerpopdracht en de timing voor de verdere realisatie van Park Brialmont vastgelegd.

Waarom dit project?

Het projectgebied Park Brialmont maakt deel uit van het Ringpark Groene Vesten. Ringpark Groene Vesten is zo’n 450 voetbalvelden groot en loopt langs weerskanten van de Ring van het Zuid tot aan de grens van Borgerhout met Deurne. Het Ringpark maakt van die zone langs de Ring een groene plek voor de buurt en de stad.

Het verdere ontwerp van Park Brialmont fase 2 en later tijdens de uitvoering, zal opgenomen worden binnen het Ringpark Groene Vesten. Zo fase 2 van Park Brialmont op een ideale manier aansluiten op het ontwerp van het Ringpark Groene Vesten en omgekeerd.

Projectcontour voor fase 2 van Park Brialmont Cluster
Projectcontour voor fase 2 van Park Brialmont

Wat gebeurt er?

Ontwerpopdracht Park Brialmont fase 2

De ontwerpopdracht bestaat uit de verdere uitwerking van het masterplan in de resterende deelzones van Wolvenberg en het Brilschanspark. Een natuurinventarisatie en een archeologische voorstudie zijn in de zomer van 2020 al opgestart om het ontwerp te ondersteunen. Er zijn verschillende onderzoeks- en ontwerpopdrachten vastgelegd in de opdracht, zowel algemene voor Park Brialmont als specifieke voor de deelzones Wolvenberg en het Brilschanspark. 

  • Park Brialmont: Het ontwerp in fase 2 moet erfgoed en natuur incorporeren en aansluiten op fase 1. De padenstructuur van het park dient herbekeken te worden. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn de aansluitingen op het ringpad en de Berchembrug vanuit het park en de aanliggende wijken. Om erfgoed en natuur beter in beeld te brengen stippelt het ontwerpteam een informeel parcours uit om recreanten op een verbeeldende manier te wijzen op deze identiteit.
  • Deelzone Wolvenberg: Met de aanleg van het natuurpark Wolvenberg in fase 1 werd al een groot deel van deze zijde gerealiseerd. In fase 2 bekijken we samen met de beheerders van het natuurreservaat hoe ontwerp en beheer een nieuw toekomstbeeld voor het natuurreservaat kunnen vastleggen. Dit erkend natuurreservaat is het enige binnen de Antwerpse ring, daarom willen stad en district deze natuur graag beschermen. Er zal onderzocht worden welke maatregelen en inrichtingen hier voor nodig zijn en hoe deze op een natuurvriendelijke manier uitgevoerd kunnen worden.
  • Deelzone Brilschanspark: Het Brilschanspark is één van de weinige plekken in Antwerpen die nog zo duidelijk de sporen van de Brialmont-omwalling in zich draagt. Het ontwerp moet het militaire reliëf terug zichtbaar en beleefbaar maken, entreezones en verblijfsplekken zullen hier een belangrijke rol in spelen. Daarnaast is Brilschans het recreatieve zwaartepunt van Park Brialmont. In het ontwerp zullen zones aangeduid woorden voor sport, spel en evenementen. Ook in Brilschans is heel wat waardevolle natuur terug te vinden, o.a. vijver en waardevolle bomen. Er wordt gekeken hoe recreatie en natuur hier ruimtelijk op elkaar afgestemd kunnen worden.

Timing

Het ontwerpproces loopt van het najaar van 2020 tot het voorjaar van 2022. De werken zullen plaatsvinden in 2023.

Wie werkt eraan mee?

Park Brialmont en het Ringpark Groene Vesten hebben, zowel tijdens de ontwerp- als later tijdens de werffases, een grote nood aan afstemming op elkaar. Daarom is CLUSTER, dat het masterplan Park Brialmont heeft opgemaakt, mee opgenomen in het ontwerpteam van het Ringpark Groene Vesten (BUUR-Latz-Greisch-SWP, in samenwerking met Antea en Levuur).

Welkom!

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die websites op je computer of mobiele toestel opslaan. Ze worden gebruikt om websites beter te laten functioneren, om de gebruikerservaring te verbeteren en/of om gericht advertenties te tonen.

Wanneer u onze website gebruikt, plaatsen wij de cookies die u terugvindt onder de tab 'cookie-instellingen' in de footer. Wilt u genieten van een optimale ervaring? Dan kan u best alle cookies inschakelen.

U kan uw persoonlijke voorkeuren instellen en zo bepalen welke informatie u met stad Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Deze website bewaart de door u ingestelde cookievoorkeuren. U kan ze altijd opnieuw aanpassen via 'cookie-instellingen' in de footer. Meer weten? Check de info over cookies in onze privacy- en gebruiksvoorwaarden.