Een toekomstbeeld uit het voorontwerp van het Pomppark Zuid

Pomppark Zuid

Een nieuw buurtpark tussen de Ring en de Singel in het zuiden van de stad.

Een nieuw buurtpark tussen de Ring en de Singel in het zuiden van de stad

Pompark Zuid maakt van een anonieme plek een volwaardig nieuw park met nieuwe paden, groenaanleg, parkmeubilair en programma. Het pompstation (dat ervoor zorgt dat de lagergelegen Ring niet overstroomt) krijgt hier een hoofdrol. Vandaag is dit karakteristieke gebouw vooral te zien van op de Ring, in de toekomst wordt het opgenomen in het park en zullen de grote schroeven mee de identiteit van het park bepalen.

Waarom dit project?

Pomppark Zuid is het eerste project van het Ringpark Groene Vesten, in het zuidelijke deel tussen de Kolonel Silvertoplaan en de Jan van Rijswijcklaan. Het nieuwe park ligt tussen het treinstation Antwerpen-Zuid, de spoorweg, de Desguinlei (de  Singel) en de Jan Van Rijswijcklaan.

Met Pomppark Zuid wil stad Antwerpen een nieuw park creëren voor de buurt, door het bestaande groengebied in gebruik te nemen als een verblijfsgebied.

Een toekomstbeeld uit het voorontwerp van het Pomppark Zuid BUUR-Latz-Greisch-SWP ism Antea en Levuur
Een toekomstbeeld uit het voorontwerp van het Pomppark Zuid

Wat gebeurt er?

Dit goedgekeurde voorontwerp is het resultaat van besprekingen tijdens verschillende werkbanken, werksessies, werkateliers en Ringdagen. Net zoals het hele Ringpark Groene Vesten is ook Pomppark Zuid ontworpen als een opstap naar een toekomstige overkapping.

Zeven thema’s spelen een centrale rol in het ontwerp van Pomppark Zuid:

  • Geluidsschermen: Geluidschermen begrenzen het park, en zorgen voor de leefbaarheid omdat bezoekers door de geluidsdemping aangenamer kunnen vertoeven in het park.
  • Sterke Singelrand: De parkrand parallel aan de Singel wordt versterkt, verdergaand op het werk van het Beeldkwaliteitplan Groene Singel, om zo de parkrand om te vormen tot een toegangszone.
  • Ecologie: Er worden diverse weelderige en gevarieerde groene randzones ontwikkeld, met overgangen naar weidegebieden en in afwisseling met de recreatiedelen van het park.
  • Verbindingen: De stad zoekt naar mogelijke verbindingen met de aangrenzende buurt. Paden vormen een uitnodiging om te genieten van de groene zones en het ontwerp creëert nieuwe ontmoetingsplekken en parktoegangen.
  • Water: De stad zet water in om gevarieerde zones te creëren en de ecologische diversiteit te versterken. Het pompstation vormt het focuspunt voor de permanente waterelementen in het park.
  • Erfgoed: Erfgoed is een belangrijke identiteitsfactor en een verrijking voor het park. Er wordt in het ontwerp gerefereerd naar de oude Brialmontomwalling en het pompgemaal speelt als recentere infrastructuurmachine een centrale rol in het park.
  • Programma: De stad wil het park inzetten op een aanbod voor lokaal gebruik, met een informeel aanbod aan activiteiten. Voor stedelijke activiteiten, waaronder sportvelden en formele speelvelden, wordt gekeken naar een toekomstvisie voor de parking Desguinlei, die een dichtere aansluiting heeft met de wijken.

Geluidsmaatregelen

Universiteit Gent maakte een geluidsmodellering van de geluidsmaatregelen voorgesteld in het voorontwerp: een schanskorvenwand langsheen het spoor, een verdiepte zone aan het pompgebouw en ‘heuveltjes’ langsheen de Singel. Ook de materialen en beplanting in het park werden in het model opgenomen. Zowel het geluid van de Ring, de Singel als de sporen werden in rekening gebracht. Het geluid van de Kolonel Silvertoplaan en Jan Van Rijswijcklaan werd niet onderzocht in deze modellering.

De voorgestelde geluidsmaatregelen in het ontwerp hebben een duidelijk positief effect:

  • De geluidsdemping is vooral merkbaar ten opzichte van het geluid van de Ring. Aan de Ring- en spoorzijde van het park worden grote reducties voorspeld, tot meer dan 10 dBA. In de verlaagde zone komt het geluidsniveau onder 55dBA, vergelijkbaar met het geluidsniveau van bijvoorbeeld het Stadspark.
  • Voor het geluid van de sporen blijkt de voorgestelde schanskorfwand en verdiepte zone zeer effectief, gelet op de ligging direct naast de parkrand.
  • Aan de zijde van de Singel is er een verschil merkbaar vlak aan de heuveltjes.

Wie werkt eraan mee?

Het landschapsontwerp van het Pomppark Zuid (en van het volledige Ringpark Groene Vesten) is van de hand van het team BUUR-Latz-Greisch-SWP, in samenwerking met Antea en Levuur.

Welkom!

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die websites op je computer of mobiele toestel opslaan. Ze worden gebruikt om websites beter te laten functioneren, om de gebruikerservaring te verbeteren en/of om gericht advertenties te tonen.

Wanneer u onze website gebruikt, plaatsen wij de cookies die u terugvindt onder de tab 'cookie-instellingen' in de footer. Wilt u genieten van een optimale ervaring? Dan kan u best alle cookies inschakelen.

U kan uw persoonlijke voorkeuren instellen en zo bepalen welke informatie u met stad Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Deze website bewaart de door u ingestelde cookievoorkeuren. U kan ze altijd opnieuw aanpassen via 'cookie-instellingen' in de footer. Meer weten? Check de info over cookies in onze privacy- en gebruiksvoorwaarden.