thumb_©frederikbeyens_grote_verbinding_installatie-24.jpg

Over ons

Met ‘De Grote Verbinding’ bouwen Antwerpen en Vlaanderen aan een stad waar het goed is om te wonen, te werken, te ondernemen en op bezoek te komen. De Oosterweelverbinding maakt de Ring rond en de overkapping stuurt de auto’s in de toekomst onder de grond. Zo zorgen we voor een betere mobiliteit voor Antwerpen, zijn haven én voor Vlaanderen. We verbinden bestaande en nieuwe wijken aan beide kanten van de Ring, met meer groen en schonere lucht.

Ringpark Zuid - Startnota GRUP - Verslag

Dit moment is afgelopen.

Ringpark Zuid verbindt wijken zoals Zuid, Brederode, Kiel, Tentoonstellingswijk en gebieden in ontwikkeling zoals Nieuw Zuid en Blue Gate Antwerp, met elkaar. Vandaag is dit enorme gebied helemaal op maat van de auto ingericht waarbij het vele groen tussen het kluwen van snelwegen, op- en afritten onbereikbaar is.

Waarover ging het?

Met de herinrichting van dit knooppunt en de overkapping van de A12 biedt het Ringpark een antwoord op het groentekort in de omliggende wijken, creëert het nieuwe kansen voor stadsontwikkeling, zorgt het voor betere waterbuffering en stelt het de bermen open voor fietsers en voetgangers.

Om dit alles mogelijk te maken slaan de Vlaamse overheid en de stad Antwerpen de handen in elkaar. Het ontwerpteam voor dit Ringpark is begin 2021 van start gegaan. Parallel wordt er een GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) en een MER opgemaakt om de realisatie van het Ringpark ook juridisch en planologisch mogelijk te maken. 

Tussen 10 november 2020 en 8 januari 2021 lag de startnota voor het GRUP ter inzage en kon je erop reageren. Op 24 november 2020 is er over deze startnota een participatiemoment georganiseerd. De toen gegeven presentatie en het verslag ervan kan je hier terugvinden.

Wat is een GRUP?

Een GRUP is een juridisch afdwingbaar document dat in concrete richtlijnen zegt wat er wel en niet kan in een afgebakend gebied. Het bepaalt waar en hoe er in de toekomst gebouwd en verbouwd mag worden, maar bijvoorbeeld ook waar ruimte is voor groen en recreatie. Alle toekomstige plannen en ontwikkelingen moeten passen binnen de krijtlijnen van dit GRUP. Op basis van dit document worden in de toekomst vergunningen verleend.

Welkom!

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die websites op je computer of mobiele toestel opslaan. Ze worden gebruikt om websites beter te laten functioneren, om de gebruikerservaring te verbeteren en/of om gericht advertenties te tonen.

Wanneer u onze website gebruikt, plaatsen wij de cookies die u terugvindt onder de tab 'cookie-instellingen' in de footer. Wilt u genieten van een optimale ervaring? Dan kan u best alle cookies inschakelen.

U kan uw persoonlijke voorkeuren instellen en zo bepalen welke informatie u met stad Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Deze website bewaart de door u ingestelde cookievoorkeuren. U kan ze altijd opnieuw aanpassen via 'cookie-instellingen' in de footer. Meer weten? Check de info over cookies in onze privacy- en gebruiksvoorwaarden.