thumb_©frederikbeyens_grote_verbinding_installatie-24.jpg

Over ons

Met ‘De Grote Verbinding’ bouwen Antwerpen en Vlaanderen aan een stad waar het goed is om te wonen, te werken, te ondernemen en op bezoek te komen. De Oosterweelverbinding maakt de Ring rond en de overkapping stuurt de auto’s in de toekomst onder de grond. Zo zorgen we voor een betere mobiliteit voor Antwerpen, zijn haven én voor Vlaanderen. We verbinden bestaande en nieuwe wijken aan beide kanten van de Ring, met meer groen en schonere lucht.

Stad maken

Onder leiding van de stadsbouwmeester wordt nu in grote lijnen bepaald welke ruimtelijke ontwikkelingen gewenst zijn rond de Ringparken. Deze moeten zorgen voor levendige en veilige parken.

Impressie van een overkapte Ring met een nieuwe stedelijk front, gemaakt in het kader van de ambitienota van Team Intendant in de loop van 2016/2017.
Impressie van een overkapte Ring met een nieuwe stedelijk front, gemaakt in het kader van de ambitienota van Team Intendant in de loop van 2016/2017.

De studie onderzoekt ook waar en hoe het park kan worden doorgetrokken tot in de bestaande, omliggende wijken, met zogenaamde ‘nerven’. Zo komt er ook meer ademruimte in de wijken zelf. De nerven wijzen tegelijkertijd op een veilige en aangename manier de weg naar de Ringparken. De voorgestelde kaart ‘Stad maken’ is dus zeker niet finaal, maar een levend, richtinggevend document waarbinnen in de loop van het ontwerptraject wijzigingen mogelijk zijn.

Deze bouwprojecten zorgen voor levendige randen met ‘voorkanten’ aan de nieuwe Ringparken. De ambitie is om de gewenste stadsontwikkeling parallel met de Ringparken verder uit te werken, zodat de sterke stadsranden samen met de publieke ruimte opgeleverd worden en er een levendige en veilige publieke ruimte ontstaat.

Door te bouwen in de Ringzone, op multimodaal bereikbare locaties en op brownfields (onderbenutte terreinen) in plaats van in de rand, dragen we bij aan de bouwshift en aan de ambitieuze modal shift in de regio. Die modal shift is een noodzakelijke voorwaarde voor een veilige overkapping van de Ring.

Ten slotte hopen we dat deze nieuwe ontwikkelingen via hun financiële return voor een heel klein stukje kunnen bijdragen aan een verdere uitrol  van leefbaarheidsmaatregelen in een latere fase.

Wat is de commissie ruimtelijke kwaliteit?

Deze commissie werd in juni 2018 samengeroepen door de intendant om alle voorgestelde Ringprojecten van de zes ontwerpteams te beoordelen op hun ruimtelijke kwaliteit. Ze bestond uit de Vlaams Bouwmeester, de stadsbouwmeester, de Nederlandse Rijksbouwmeester en een extern expert Stedenbouw.

Van wanneer tot wanneer loopt de studie?

De studie is eind 2018 gestart door de Antwerpse bouwmeester en zal de komende jaren blijven lopen.

Wie voert de studie uit?

Team Ontwerpend Onderzoek van Atelier stadsbouwmeester van de Stad Antwerpen.

Wie is betrokken bij het onderzoek?

Rechtstreeks betrokken zijn de stedelijke administraties: Atelier stadsbouwmeester, Stadsontwikkeling Stad Antwerpen en AG VESPA.

Als klankbord wordt een werkbank (zie Studie R1-Zuid) samengesteld met burgerbewegingen (Ringland, Ademloos en StRaten-generaal), Team Intendant, Vlaams Bouwmeester, Vlaamse administraties (Agentschap Wegen en Verkeer; Mobiliteit en Openbare Werken; Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed) en stedelijke administraties (Ruimte, Mobiliteit  en AG VESPA).

Wat levert de studie concreet op?

De studie zal richtinggevend zijn voor de bebouwing in de Ringzone. Bedoeling is om de contouren te bepalen van de individuele stadsontwikkelingsprojecten en zo de oppervlakte vast te leggen van het bouwproject en de publieke ruimte die erbij hoort. In een latere fase worden die zaken verder verfijnd.

Tijdens de werfperiode van Oosterweel en de Ringparken worden de stadsontwikkelingsprojecten opgestart, zodat ook de randen van de parken klaar zijn op het moment van de opening van de Ringparken.
 

Welkom!

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die websites op je computer of mobiele toestel opslaan. Ze worden gebruikt om websites beter te laten functioneren, om de gebruikerservaring te verbeteren en/of om gericht advertenties te tonen.

Wanneer u onze website gebruikt, plaatsen wij de cookies die u terugvindt onder de tab 'cookie-instellingen' in de footer. Wilt u genieten van een optimale ervaring? Dan kan u best alle cookies inschakelen.

U kan uw persoonlijke voorkeuren instellen en zo bepalen welke informatie u met stad Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Deze website bewaart de door u ingestelde cookievoorkeuren. U kan ze altijd opnieuw aanpassen via 'cookie-instellingen' in de footer. Meer weten? Check de info over cookies in onze privacy- en gebruiksvoorwaarden.