thumb_©frederikbeyens_grote_verbinding_installatie-24.jpg

Over ons

Met ‘De Grote Verbinding’ bouwen Antwerpen en Vlaanderen aan een stad waar het goed is om te wonen, te werken, te ondernemen en op bezoek te komen. De Oosterweelverbinding maakt de Ring rond en de overkapping stuurt de auto’s in de toekomst onder de grond. Zo zorgen we voor een betere mobiliteit voor Antwerpen, zijn haven én voor Vlaanderen. We verbinden bestaande en nieuwe wijken aan beide kanten van de Ring, met meer groen en schonere lucht.

Ringstad

In 2018 is atelier stadsbouwmeester gestart met de studie ‘Stad maken over de Ring’. Dit ontwerpend onderzoek over de stadsontwikkeling langs de nieuwe Ringparken heeft in 2022 geleid tot de Visie Ringstad. Dit document bepaalt in grote lijnen welke ruimtelijke ontwikkelingen gewenst zijn rond de Ringparken. Deze moeten zorgen voor levendige en veilige parken.

Visie Ringstad

Zes “Leitfiguren” vormen de basis van de Visie Ringstad. Ze dienen als argumentatie voor de gemaakte keuzes. Welke ontwikkelingslocaties worden wel of net niet in acht genomen? Waar is er ruimte voor verbindingen? Hoe kunnen we de grens tussen landschap en stad definiëren, etc.?  De zes “Leitfiguren” zijn:

  • Grootschalige Overkapping
  • Singel
  • Connecterende Vallei
  • Spoorpark
  • Nerven
  • Multimodale Knopen

Om de Visie Ringstad als complement op het Ringpark in één beeld samen te vatten, werd er een synthesekaart ontwikkeld. De kaart toont de bestaande en nieuwe stadsranden van de ringruimte, de afbakening van de ontwikkelingsgebieden en de ruimte die voor verbindingen, pleinen en lokale publieke ruimte voorzien wordt.

thumb_synthesekaart atelier stadsbouwmeester
Synthesekaart Ringstad

De voorgestelde synthesekaart is zeker niet finaal, maar een levend, richtinggevend document waarbinnen in de loop van het ontwerptraject wijzigingen mogelijk zijn.

Deze bouwprojecten zorgen voor levendige randen met ‘voorkanten’ aan de nieuwe Ringparken. De ambitie is om de gewenste stadsontwikkeling parallel met de Ringparken verder uit te werken, zodat de sterke stadsranden samen met de publieke ruimte opgeleverd worden en er een levendige en veilige publieke ruimte ontstaat.

Door te bouwen in de Ringzone, op multimodaal bereikbare locaties en op brownfields (onderbenutte terreinen) in plaats van in de rand, dragen we bij aan de bouwshift en aan de ambitieuze modal shift in de regio. Die modal shift is een noodzakelijke voorwaarde voor een veilige overkapping van de Ring.

Ten slotte hopen we dat deze nieuwe ontwikkelingen via hun financiële return voor een stuk kunnen bijdragen aan een verdere uitrol van leefbaarheidsmaatregelen in een latere fase.

Publicatie ‘Ringstad. Stad maken over de Ring’

De studie ‘Stad maken over de Ring’ is eind 2018 gestart door de Antwerpse stadsbouwmeester en heeft in 2022 geleid tot de Visie Ringstad.

Ringstad. Stad maken over de Ring

Download de publicatie

Wie werkt er aan mee?

Atelier stadsbouwmeester en AG Vespa in samenwerking met Stadsontwikkeling stad Antwerpen/afdeling Ruimte en Departement Omgeving Vlaanderen.

Daarnaast wordt Ringstad besproken in het traject Over de Ring onder leiding van de intendant.

Wat levert de studie concreet op?

De Visie Ringstad is richtinggevend voor de bebouwing in de ringzone. Bedoeling is om de contouren van potentiële bouwlocaties te bepalen en zo richting te geven aan de stadsontwikkelingsprojecten die in een latere fase worden opgestart. Tijdens de werfperiode van Oosterweel en de Ringparken worden de stadsontwikkelingsprojecten opgestart, zodat ook de randen van de parken klaar zijn op het moment van de opening van de Ringparken.

De Visie Ringstad is niet in steen gebeiteld, maar is de start van een proces. De plannen zullen de komende jaren in overleg met alle partijen steeds concreter worden.


 

Welkom!

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die websites op je computer of mobiele toestel opslaan. Ze worden gebruikt om websites beter te laten functioneren, om de gebruikerservaring te verbeteren en/of om gericht advertenties te tonen.

Wanneer u onze website gebruikt, plaatsen wij de cookies die u terugvindt onder de tab 'cookie-instellingen' in de footer. Wilt u genieten van een optimale ervaring? Dan kan u best alle cookies inschakelen.

U kan uw persoonlijke voorkeuren instellen en zo bepalen welke informatie u met stad Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Deze website bewaart de door u ingestelde cookievoorkeuren. U kan ze altijd opnieuw aanpassen via 'cookie-instellingen' in de footer. Meer weten? Check de info over cookies in onze privacy- en gebruiksvoorwaarden.