thumb_©frederikbeyens_grote_verbinding_installatie-24.jpg

Over ons

Met ‘De Grote Verbinding’ bouwen Antwerpen en Vlaanderen aan een stad waar het goed is om te wonen, te werken, te ondernemen en op bezoek te komen. De Oosterweelverbinding maakt de Ring rond en de overkapping stuurt de auto’s in de toekomst onder de grond. Zo zorgen we voor een betere mobiliteit voor Antwerpen, zijn haven én voor Vlaanderen. We verbinden bestaande en nieuwe wijken aan beide kanten van de Ring, met meer groen en schonere lucht.

Dit waren de Ringdagen in 2022

Dit moment is afgelopen. 1114 personen namen deel.

Op 19 en 20 april 2022 kon iedereen de laatste stand van zaken rond de Ringparken, de Scheldeoeververbinding en de Oosterweelverbinding komen ontdekken in het MAS. Vandaag zijn zo goed als alle voorontwerpen voor de Ringparken klaar en worden ze de komende jaren verder uitgewerkt tot uitvoerbare projecten. Ook voor de Ringparken die nauw verbonden zijn met de werken voor de Oosterweelverbinding wordt er bekeken welke delen er al uitgevoerd kunnen worden.

Het project De Grote Verbinding, dat de Ringparken, de Scheldeoeververbinding en de Oosterweelverbinding bundelt, is een van de grootste leefbaarheidsprojecten in de geschiedenis van de stad Antwerpen. Waar de Oosterweelverbinding startte als een mobiliteitsproject, is het vandaag uitgegroeid tot een leefbaarheidsproject voor de stad en de hele regio. 

Waar staan de Ringparken vandaag?

De voorontwerpen voor alle Ringparken langs de Ring van Antwerpen zijn ondertussen zo goed als allemaal klaar. Ze zorgen samen voor iets meer dan 430ha nieuwe publieke ruimte. Ruimte die in sommige dicht bewoonde delen van de stad meer dan welkom is. 

Ze zorgen naast nieuwe groene ruimte ook voor een betere fysieke en sociale verbinding tussen alle stadsdelen voor mens, dier en water. Hierdoor spelen ze eveneens een grote rol in het klimaatrobuust maken van de stad.
Bij de verder uitwerking van de Ringparken tot uitvoerbare projecten wordt steeds het principe ‘werk combineren met werk’ gehanteerd. Hierdoor zullen bij de aanleg van een nieuw deel van een park steeds de flankerende geluids-, ecologische of watergebonden maatregelen, zoals faunapassages, hop-overs voor vleermuizen, de Ringwadis, enzovoort, mee uitgevoerd worden. 

Kans om historische vervuiling aan te pakken

Met het arrest van de Raad van State over de PFOS-vervuiling ligt een deel van de werken voor de Oosterweelverbinding opnieuw stil. Deze beslissing heeft ook een weerslag op de verdere uitwerking van de Ringparken die op en langs de nieuwe Ring komen te liggen. Een deel van de Ringparken kan immers pas uitgevoerd worden na het realiseren van de verlaagde of overkapte Ring.  Langs de andere kant zijn de werken voor de Oosterweelverbinding een kans om de historische vervuiling in en de rond de stad verder aan te pakken en werk met werk te combineren op alle vlakken.

Meer informatie over de Oosterweelverbinding en de PFOS-vervuiling kan je hier raadplegen.

Documenten

Welkom!

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die websites op je computer of mobiele toestel opslaan. Ze worden gebruikt om websites beter te laten functioneren, om de gebruikerservaring te verbeteren en/of om gericht advertenties te tonen.

Wanneer u onze website gebruikt, plaatsen wij de cookies die u terugvindt onder de tab 'cookie-instellingen' in de footer. Wilt u genieten van een optimale ervaring? Dan kan u best alle cookies inschakelen.

U kan uw persoonlijke voorkeuren instellen en zo bepalen welke informatie u met stad Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Deze website bewaart de door u ingestelde cookievoorkeuren. U kan ze altijd opnieuw aanpassen via 'cookie-instellingen' in de footer. Meer weten? Check de info over cookies in onze privacy- en gebruiksvoorwaarden.